Váháte, zda si koupit typový projekt, nebo si nechat zpracovat individuální projekt na Vaší stavbu? Možná Vám následující řádky při rozhodování pomohou.

 

Typový projekt RD

Typový projekt je takový, který vypracoval architekt, popřípadě projektant, aniž by přihlédl ke konkrétním dispozicím Vašeho pozemku. Takový projekt je nabízen na webových stránkách či v katalozích jednotlivých ateliérů. Se zpracovatelem typových projektů se nemusíte ani setkat, stačí vyplnit dotazník na webových stránkách ateliéru a projekt Vám přijde poštou. Výhodou takového postupu je sice rychlá dodací lhůta a nízká cena, avšak je zde mnoho nevýhod, které se Vám budou připomínat po celý život. Typové domy často neodpovídají charakteru Vašeho pozemku a taktéž nereflektují takové zásadní okolnosti, jako je orientace místností ke světovým stranám. V některých případech se může stát, že typový projekt stavební úřad dokonce nepovolí postavit, neboť nemusí odpovídat požadavkům stanoveným v územním plánu.  Další nevýhodou typových projektů jsou přesně specifikované stavební materiály, jejichž změna může být během stavby velmi problematická, a často i nemožná.

Typový dům je neoriginální a neosobní, neboť to není dům, který je navrhnut pro Vás. Je to pouhá univerzálie, a tak je i prodáván. Stejný dům, jako máte Vy, se může náhle objevit na druhém konci Vaší ulice, či dokonce vedle Vás.

 

Individuální projekt:

Individuální projekt je takový, který vypracoval architekt, popř. projektant, po prohlídce Vašeho pozemku, po zvážení orientace místností ke světovým stranám, přístupu na pozemek, napojení objektu na inženýrské sítě apod. Individuální projekt je zpracován přímo pro Vás a Vaše blízké, pro Vaše individuální požadavky a potřeby, a zároveň je přihlédnuto k Vašim finančním možnostem. Ke zpracování individuálního projektu jsou nutné osobní schůzky stavebníka s projektantem, na kterých je možné domluvit veškeré detaily, např. materiály, dispoziční a stavebně technické řešení stavby i celkový architektonický ráz. Projektant je také samozřejmě u individuálního projektu během stavby k dispozici a připraven konzultovat jakoukoli změnu.

Individuální projekt není jen podkladem pro stavbu maximálně funkčního domu, ale taktéž dílem, do kterého vnáší projektant své zkušenosti a společně s Vámi vytváří jedinečný originál. Individuálním projektem si krom funkčnosti kupujete také jistotu, že stejný dům už nikdo nepostaví a za své peníze dostanete mnohem více, než předraženou kopii.  

kontakt

Josef Šíma

- hlavní projektant

Hostokryje 33
270 31
Senomaty - Hostokryje

Tel: 739 058 793 (WhatsApp)
E-mail: sima@simaprojekt.cz
Facebook

SIMAPASIVHOUSE Nová generace bydlení