Našim klientům, kteří touží po vlastním ekonomickém bydlení, nabízíme návrh, projekci a popř. i stavbu energeticky úsporných domů. Námi nabízené pasivní domy ,,SIMAPASIVHOUSE" vynikají minimálními požadavky na vytápění ale také snižují spotřebu dalších energií.

Charakteristika ,,SIMAPASIVHOUSE"

,,SIMAPASIVHOUSE" je zděný pasivní dům s jednoduchou technologií výstavby a minimálními požadavky na technické zařízení domu. Oproti pasivním domům jiných společností nepoužíváme v ,,SIMAPASIVHOUSE" rekuperační jednotky tepla, zemní registry ani vzduchotechnické jednotky. Všechna tato zařízení zvyšují cenu stavby způsobem neodpovídajícím úspoře, která tato zařízení přinesou. 

Dispoziční a projektové řešení,,SIMAPASIVHOUSE"

Dispoziční řešení a celkový architektonický vzhled stavby je vždy volen dle platného územního plánu místa výstavby, dle požadavků a finančních možností stavebníka a dle orientace a charakteru pozemku.  Vše je pečlivě konzultováno již při zhotovení samotného návrhu domu. 

Dispoziční řešení přesně odpovídá potřebám a požadavkům stavebníka a zohledňuje orientaci stavby ke světovým stranám.

Na každý ,,SIMAPASIVHOUSE" zpracováváme koordinovanou projektovou dokumentaci, v rámci níž Vám nabízíme zpracování vizualizace stavby včetně možnosti 3D vnitřní prohlídky stavby.

Materiálové řešení ,,SIMAPASIVHOUSE"

Již v projekční fázi důkladně volíme materiálové řešení každého individuálního projektu. Vnější nosné obvodové zdivo tvoří cihelné pálené zdící tvarovky s příslušným vnějším zateplením, vnitřní nosné zdivo a příčky pak tvoří energeticky akumulační zdící tvárnice. Případná stropní konstrukce závisí na domluvě se stavebníkem, standardem jsou většinou betonové skládané stropy.

Zastřešení dle typu domu volíme buď - ze sbíjených příhradových vazníků (pro domy typu ,,bungalov"), nebo z klasicky vázané dřevěné sestavy krovu (pro domy s obytným podkrovím) Samotná střešní krytina je na volbě stavebníka.

Základní materiálové řešení ,,SIMAPASIVHOUSE":

  - základy betonové, monolitické

  - vnější obvodové zdivo z pálených broušených cihelných bloků

  - vnitřní nosné zdivo z tepelně akumulačních tvárnic

  - vnější zateplená fasáda, tloušťka zateplení dle energetického auditu

  - betonová stropní konstrukce

  - střešní konstrukce dle charakteristiky domu

  - schodiště dřevěnné, popř. betonové s obkladem dle volby stavebníka

  - vytápení je ústřední, rozvody podlahové, případně klasické radiátory

  - tepelné čerpadlo jako zdroj TUV

Stavba ,,SIMAPASIVHOUSE"

Zájemcům o ,,SIMAPASIVHOUSE" nabízíme možnost výstavby domu partnerskou stavební firmou, která zajistí rychlé a profesionální provedení stavby.

,,SIMAPASIVHOUSE" stavěný naší partnerskou stavební společností vyniká velmi vysokou kvalitou a precizností realizace, přičemž  naše projekční kancelář zaručuje profesionální dozor  nad průběhem celé stavby.

Dotační program ,,Nová zelená úsporám“ pro ,,SIMAPASIVHOUSE"

Letošní rok se chystá dotační program ,,Nová zelená úsporám“, který se bude vztahovat na novou výstavbu rodinných domů v pasivním standardu. Pokud se dotační program ,,Nová zelená úsporám“ skutečně realizuje, bude možné na ,,SIMAPASVIHOUSE" získat dotaci. Dotaci za Vás samozřejmě vyřídíme.

Více informací budeme doplňovat dle upřesnění dotačního programu příslušnými úřady.

____________________________________________________________________________________

Pokud máte k ,,SIMAPASIVHOUSE" jakýkoli dotaz neváhejte nás kontaktovat.

První stavba ,,SIMAPASIVHOUSE" se bude realizovat již letos.

kontakt

Josef Šíma

- hlavní projektant

Hostokryje 33
270 31
Senomaty - Hostokryje

Tel: 739 058 793 (WhatsApp)
E-mail: sima@simaprojekt.cz
Facebook

SIMAPASIVHOUSE Nová generace bydlení